Doküman No
MMF.TL.0029
Yayın Tarihi
03.09.2019
Revizyon Tarihi
19.09.2022
Revizyon No
3
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından tüm öğrenciler ve personel sorumludur.

2.Uygulama

Tig kaynak makinesi ince metallerin birleştirilme işleminde kullanılır. Karşılıklı birleştirilmiş malzemelerin eriyerek birbirine kaynaması şeklinde kullanılır. MIG/MAG kaynak makinesi ise özellikle orta kalınlıktaki malzemelerin birleştirilmesi için kullanılmaktadır. Tig ve MIG/MAG kaynak makinelerinin kullanım talimatı aşağıda verilmektedir:

  1. Makine, şalterin düğmesi “0” konumundan “1” konumuna getirilerek açılır.
  2. Telin, tabancadan bir miktar dışarı çıkması sağlanır. Şasesi, kaynak yapılacak malzemeye temas eden bir alete asılır.
  3. Gaz tüpündeki vanalardan gaz ayarı yapılır.
  4. Kaynatılacak malzemeye uygun amper ayarı aşağıdaki tabloya göre yapılır.
  5. Kaynak esnasında çıplak kabloların ve pens ile şasenin birbirine değmemesi için dikkat edilir.
  6. Kaynak işleminde 1 mm’lik tel kullanılır ve kaynak işlemi gerçekleştirilir.
  7. Herhangi bir arıza durumunda makine kapatılır.
  8. İş bitiminde şalterin düğmesi “1” konumundan “0” konumuna getirilerek makine kapatılır.
  9. Fiş prizden çekilir.