Doküman No
MMF.TL.0042
Yayın Tarihi
03.09.2019
Revizyon Tarihi
27.10.2020
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından tüm öğrenciler ve personel sorumludur.

2.Uygulama

1-Sistem arkasında bulunan açma – kapama tuşuyla sistem açılır ve sistem çalışır hale gelir.

2-Daha sonrasında istenilen dönme hızı ve dönme süresi ayarlanılır

3-Numune yerleştirilir.

4-Numunenin içine gaz verilir.

5-Kaplanacak olan kimyasal numunenin üzerine damlatılır.

6-Başlangıçta belirlenen parametreler tamamlandıktan sonra işlem bitirilir.

7-Sistem açma kapama tuşuna basılarak sistem kapanır.