Doküman No
MMF.TL. 0077
Yayın Tarihi
10.03.2021
Revizyon Tarihi
19.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından tüm öğrenciler ve personel sorumludur.

2.Uygulama 

  1. Güç kablosu prize takılır.
  2. Cihazın arka kısmında bulunan “Start/Başlat” tuşuna basılarak basılarak cihaza elektrik verilir.
  3. Güvenlik kolu indirilerek karışım ürünlerinin koyulduğu hazne miksere yerleştirilir.
  4. Güvenlik kolu kaldırılarak cihaz çalışmaya hazır hale getirilir.
  5. Kontrol ünitesinde bulunan buton ile çevirme hızı ayarlanır.
  6. İşlem bittikten sonra ekipman temizlenerek bir sonraki deney için hazır hale getirilir.

.