Döküman No
MMF.TL. 0077
Yayın Tarihi
10.03.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.
  • Güç kablosu prize takılır.
  • Cihazın arka kısmında bulunan “Start/Başlat” tuşuna basılarak basılarak cihaza elektrik verilir.
  • Güvenlik kolu indirilerek karışım ürünlerinin koyulduğu hazne miksere yerleştirilir.
  • Güvenlik kolu kaldırılarak cihaz çalışmaya hazır hale getirilir.
  • Kontrol ünitesinde bulunan buton ile çevirme hızı ayarlanır.
  • İşlem bittikten sonra ekipman temizlenerek bir sonraki deney için hazır hale getirilir.

.