Doküman No
MMF.TL.0030
Yayın Tarihi
03.09.2019
Revizyon Tarihi
19.09.2022
Revizyon No
3
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından tüm öğrenciler ve personel sorumludur.

2.Uygulama

Malzeme içerisinde yer alan döküm boşluğu, porozite gibi kusurların belirlenmesinin yanında korozyon taraması, çatlak kontrolü, malzeme kalınlığı tespiti gibi işlemler içinde kullanılmaktadır. Ultrasonik muayene cihazı kullanım talimatı aşağıda verilmektedir:

  1. Cihazın fişini takınız ve cihaz üzerindeki güç anahtarını açık konumuna getiriniz.
  2. Kullanılacak ölçüm metoduna uygun probu cihaza takınız.
  3. Muayene parçasının mikroyapı özelliklerine göre uygun frekansı cihaza giriniz.
  4. Prob muayene yüzeyine temas ettirildiğinde ses dalgalarının malzeme içine nüfuz edebilmesi için uygun bir temas sıvısını (yağ, gres, su, vb.) muayene yüzeyine sürünüz.
  5. Probu muayene yüzeyinde gezdirerek (tarama) parça geometrisinden kaynaklanan yankılar dışında yankılar olup olmadığını gözleyiniz.
  6. Oluşan yankıların konum ve yüksekliklerini değerlendirerek hata çözümlemesi yapınız.
  7. Cihaz üzerindeki güç anahtarını kapalı konumuna getiriniz ve cihazın fişini çıkarınız.