Doküman No
MMF.TL. 0055
Yayın Tarihi
07.11.2019
Revizyon Tarihi
19.09.2022
Revizyon No
3
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından tüm öğrenciler ve personel sorumludur.

2.Uygulama 

  1. Bu laboratuvarda bulunan cihazların kullanım talimatları, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi web sayfasının kalite menüsünden (http://form.erdogan.edu.tr/Home/Index/30/?tipID=17&formlarId=203) incelenmelidir.
  2. İş güvenliği kurallarına harfiyen uyularak laboratuvara girilecek ve çalışılacaktır.
  3. Laboratuvara gelirken uygun kıyafet giyiniz. Ayakkabınız topuklu veya kayacak bir ayakkabı olmasın.
  4. Kullanımını bilmediğiniz cihazları kullanmayınız. Öncelikle kullanım kılavuzunu okuyunuz ve laboratuvar sorumlusundan yardım alınız.
  5. Cihazların bakımını yaparken elektriğini kesiniz ve cihazları kapalı tutunuz.
  6. Çalışmalar sırasında elektrik çarpmasına karşı tüm önlemleri aldığınızdan emin olunuz.
  7. Laboratuvarların ciddi çalışma yapılan bir ortam olduğunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayınız ve laboratuvarlarda düzeni bozacak veya tehlikeye yol açabilecek şekilde hareket etmeyiniz.
  8. Laboratuvarda meydana gelen her türlü olay, laboratuvar sorumlusuna anında haber verilmelidir.
  9. Laboratuvar sorumlusunun izni olmadan hiçbir madde ve malzeme laboratuvardan dışarı çıkarılmamalıdır.
  10. Elektrikle uğraşırken eller ve elektrik düğme ve prizleri kuru olmalıdır. Elektrik fişleri kordondan çekilerek çıkarılmamalıdır.