Doküman No
MMF.TL. 0047
Yayın Tarihi
05.11.2019
Revizyon Tarihi
27.10.2020
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından tüm öğrenciler ve personel sorumludur.

2.Uygulama

 1. Bu laboratuvarda bulunan cihazların kullanım talimatları, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi web sayfasının kalite menüsünden (http://form.erdogan.edu.tr/Home/Index/30/?tipID=17&formlarId=203) incelenmelidir.
 2. Laboratuvara gelirken, çanta, palto, mont vb. eşyalar mümkün olduğunca getirilmemelidir. Bu eşyalar laboratuvara getirilmesi halinde, eşyalar laboratuvar sorumluları tarafından belirlenen yerlerde muhafaza edilmelidir.
 3. Çalışma esnasında saçlar uzun ise mutlaka toplanmalı, sallantılı küpe ve bilezik vb. takılmamalıdır.
 4. Ellerde kesik, yara ve benzeri durumlar varsa bunların üzeri ancak su geçirmez bir bantla kapatıldıktan sonra laboratuvarda çalışılmalı, laboratuvarda giyilecek ayakkabıların burnu açık olmamalıdır.
 5. Laboratuvarda çalışıldığı sürece gözü ve cildi korumak amacıyla kişisel koruyucu ekipmanlar (eldivenler, maskeler, işitme koruyucu, çalışma giysisi) kullanılmalıdır.
 6. Laboratuvarda herhangi bir şey yenilip içilmemeli, çalışırken eller yüze sürülmemelidir.
 7. İlk yardım  çantasında neler bulunduğu bilinmelidir.
 8. Laboratuvarda, başkalarının dikkatini dağıtıcı hareketler yapılmamalıdır.
 9. Kullanımını bilmediğiniz cihazları kullanmayınız. Öncelikle kullanım kılavuzunu okuyunuz ve laboratuvar sorumlusundan yardım alınız.
 10. Çeşmeler, ve elektrik düğmeleri, çalışılmadığı zamanlarda kapalı tutulmalıdırlar.
 11. Paslanmamaları için metalik yapılı laboratuvar araçları nemli bırakılmamalıdır.
 12. Atılacak katı maddeler laboratuvar içerisinde bulunan çöp kutularına atılmalıdırlar.
 13. Laboratuvarda meydana gelen her türlü olay, laboratuvar sorumlusuna anında haber verilmelidir.
 14. Laboratuvar sorumlusunun izni olmadan hiçbir madde ve malzeme laboratuvardan dışarı çıkarılmamalıdır.
 15. Kullanıldıktan sonra her bir eşya, alet veya cihaz yöntemine uygun biçimde temizlenmelidir. Laboratuvardan çıkınca eller mutlaka yıkanmalıdır.
 16. Asit, baz gibi aşındırıcı - yakıcı maddeler deriye damladığı veya sıçradığı hallerde derhal bol miktarda su ile yıkanmalıdır. Olaydan mutlaka laboratuvar sorumlusu bilgilendirilmelidir.
 17. Elektrikle uğraşırken eller ve elektrik düğme ve prizleri kuru olmalıdır. Elektrik fişleri kordondan çekilerek çıkarılmamalıdır.