Doküman No
MMF.TL.0019
Yayın Tarihi
02.09.2019
Revizyon Tarihi
19.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından tüm öğrenciler ve personel sorumludur.

2.Uygulama

Hidrojen ile ilgili elektri üretim çalışmalarında kullanılır. Nexa 1200 pem yakıt pili kullanım talimatı aşağıda verilmektedir:

  1. Bütün parçaların montajı yapılır.
  2. Hidrojen kaynağı bağlanır.
  3. Cihaz bilgisayara bağlanır.
  4. Hidrojen kaçağı kontrol edilir.
  5. Güç kaynağı (AC adaptör veya batarya) bağlanır ve cihaz çalıştırılır.
  6. Çalışma tamamlandıktan sonra ünite kapatılır.
  7. Ünitenin güç kaynağı bağlantıları kesilir.
  8. Hidrojen kaynağı kapatılır.