Doküman No
MMF.TL. 0063
Yayın Tarihi
07.11.2019
Revizyon Tarihi
19.09.2022
Revizyon No
3
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından tüm öğrenciler ve personel sorumludur.

2.Uygulama

 1. Bu laboratuvarda bulunan cihazların kullanım talimatları, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi web sayfasının kalite menüsünden (http://form.erdogan.edu.tr/Home/Index/30/?tipID=17&formlarId=203) incelenmelidir.
 2. Laboratuvarda yapılan çalışmalar sırasında ilgili öğretim üyesinin talimatlarına uyulması gerekmektedir.
 3. Öğretim elemanına ait bilgisayar, projeksiyon ve yazıcı gibi aygıtlar bilgisi dışında kesinlikle kullanmayınız.
 4. Laboratuvara yiyecek ve içecek getirilmemelidir.
 5. Laboratuvar temiz ve düzenli tutulmalıdır.
 6. Bilgisayarlar amacı dışında kullanılmamalıdır.
 7. Her öğrenci kendisine ait kurumsal mail adresi ve şifresi ile internete bağlanmalıdır.
 8. İnternet üzerinden işlenecek tüm bilişim suçlarının yükümlülüğünün öğrenciye ait olduğunu unutmayınız.
 9. Bilgisayarların ayarları ve sistem dosyaları üzerinde değişiklik yapılmamalıdır.
 10. İlgili dersin sorumlusunun bilgisi dışında bilgisayarlara kesinlikle program yüklemeyiniz ve harici donanım bağlamayınız.
 11. Bilgisayarlarda bulunan virüs programını devre dışı bırakmayınız.
 12. Laboratuvarda bulunan cihazlara zarar verilmemelidir.
 13. Laboratuvardaki cihazlarda oluşan arıza durumlarında ilgili öğretim üyesine bilgi verilmelidir. Öğrenciler arızalara müdahale etmemelidir.
 14. Laboratuvarda diğer kişileri rahatsız edecek davranışlarda bulunulmamalıdır.
 15. Bilgisayarlarda yapılan çalışmalar tamamlandığında, bilgisayarların kapatıldığından emin olunmalıdır.
 16. Aydınlatmalar ve pencereler çalışma bittiğinde kapatılmalıdır.
 17. Ders sonunda laboratuvar kapısı kilitlenmelidir.