Doküman No
MMF.TL. 0069
Yayın Tarihi
18.11.2019
Revizyon Tarihi
19.09.2022
Revizyon No
3
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından tüm öğrenciler ve personel sorumludur.

2.Uygulama 

 1. Bu laboratuvarda bulunan cihazların kullanım talimatları, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi web sayfasının kalite menüsünden(http://form.erdogan.edu.tr/Home/Index/30/?tipID=17&formlarId=203)incelenmelidir.
 2. Laboratuvarda yalnız çalışmayınız.
 3. Laborauvar önlüğü daima kapalı olmalıdır. Önü açık önlükle çalışmak tehlikeli ve yasaktır.
 4. Laboratuvara gelirken uygun kıyafet giyiniz (bol kıyafetler, topuklu ve zemini kayan ayakkabılar tercih edilmemelidir).
 5. Laboratuvarda yemek, içmek ve laboratuvar eşyalarının bu işlemlerde kullanılması kesinlikle yasaktır.
 6. Laboratuvar çalışmalarında kullanılan cihazın türüne uygun koruyucu ekipman kullanınız (eldiven, gözlük, maske, işitme koruyucu).
 7. Çalışma esnasında saçlar uzun ise mutlaka toplanmalı, sallantılı küpe ve bilezik vb. takılmamalıdır.
 8. Kullanılacak cihazın kullanım talimatı okunmalıdır.
 9. Elektrikli aletlerin elektrik bağlantısı yapılırken ellerin ve zeminin tamamen kuru olmasına dikkat edilmelidir. Elektrik fişleri kordondan çekilerek çıkarılmamalıdır.
 10. Kaba kesme cihazının elektrik kablolarının atık su tankında uzak tutulmasına özen gösteriniz.
 11. Hassas kesme cihazının vakum pompasına su gitmemesine özen gösteriniz.
 12. Numune parlatma cihazlarının örneğe uygun keçe ile kullanımına özen gösteriniz.
 13. Numune öğütme cihazının kapağını çalışır durumda iken açmayınız, öğütücü haznenin temizliğine özen gösteriniz.
 14. Elektrikli ısıtıcının üzerine herhangi bir eşya bırakılmamalı, kullanılmadığında elektrik bağlantısı kesilmelidir.
 15. Daha önceden kullanmadığınız cihazları laboratuvar sorumlusuna haber vermeden çalıştırmayınız.
 16. Kullanılan her bir eşya, alet veya cihaz temizlenerek bırakılmalıdır.
 17. Ellerde kesik, yara ve benzeri durumlar varsa bunların üzeri ancak su geçirmez bir bantla kapatıldıktan sonra çalışılmalı, aksi takdirde çalışılmamalıdır.
 18. Laboratuvarda meydana gelen her türlü olay, laboratuvar sorumlusuna anında haber verilmelidir.
 19. Laboratuvar sorumlusunun izni olmadan hiçbir madde ve malzeme laboratuvardan dışarı çıkarılmamalıdır.