Döküman No
İMİD.FR. 0002
Yayın Tarihi
31.01.2020
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

TERCİH SIRASI

YERLEŞKE

BLOK

KAT

DAİRE

1

                 

                        

                 

                 

2

                      

                             

                       

                        

3

                  

                           

                                 

                          

4

                 

                                

                            

                          

5

                 

                           

                               

                         

 

 

Yukarıda belirttiğim daire tercihlerimin değerlendirilip uygun olan dairenin tarafıma tahsis edilmesini kabul ederim.

 

                                                                                                          

                                                                                                           Adı Soyadı             

İmza