Doküman No
RTEÜ.FR.0006
Yayın Tarihi
26.07.2019
Revizyon Tarihi
21.09.2023
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

1.Birimi

                       

2.Kadro unvanı

                       

3.Görev unvanı

                       

4.Bağlı bulunduğu amir

                            

5.Görev yetki ve sorumlulukları