Doküman No
RTEÜ.FR. 0076
Yayın Tarihi
11.11.2019
Revizyon Tarihi
14.03.2022
Revizyon No
3
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

                      ……………………………. Fakültesi/Yüksekokulu/Meslek Yüksekokulu

………….……………………………….Bölüm Başkanlığına

 

 

…….…………….…tarihinde/tarihleri arasında raporlu/görevli olduğumdan belirtilen tarihdeki/tarihlerdeki dersimin/derslerimin telafisini tablodaki gün ve saatte yapmayı talep ediyorum.

Gereğini arz ederim.

                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                              ……/……/……

                                                                                                     Adı-Soyadı

                                                                                                      İmza

 

 

Mevcut Ders(ler)

Telafi Edilecek Ders(ler)

Dersin Kodu - Adı

Dersin Tarihi

Sınıf

Dersin Saati

Dersin Tarihi

Sınıf

Dersin Saati

                 

                         

                    

            

          

            

              

              

                   

                    

         

       

          

           

       

                    

                     

             

          

                  

            

        

                    

                      

          

          

          

             

          

                   

                         

           

           

            

               

         

                          

                     

          

        

             

                           

 

 

                               Ek: Rapor ve Görevlendirme Belgesi