Döküman No
RTEÜ.FR.0012
Yayın Tarihi
26.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Birim

 

Adı Soyadı

 

Unvanı

 

Amiri

 

Görev Devri

 

Sorumlu Olduğu Birim

 

 

 

Temel İş ve Sorumlulukları

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

 

 

Bu dokümanda açıklanan görev tanımını okudum. Görevimi belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ediyorum.

 

Tarih

Adı Soyadı

İmza

 

 

ONAYLAYAN

Tarih

Adı Soyadı

İmza