Doküman No
RTEÜ.FR.0012
Yayın Tarihi
26.07.2019
Revizyon Tarihi
23.11.2021
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Birim

                                

Adı Soyadı

                           

Unvanı

                           

Amiri

                           

Görev Devri

                                                  

Sorumlu Olduğu Birim

                                                 

 

Temel İş ve Sorumlulukları

1.                       

 

Bu dokümanda açıklanan görev tanımını okudum. Görevimi belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ediyorum.

 

Tarih               

Adı Soyadı

                  

İmza

 

 

ONAYLAYAN

Tarih

Adı Soyadı

İmza