Döküman No
RTEÜ.FR.0066
Yayın Tarihi
25.10.2019
Revizyon Tarihi
23.12.2020
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

Birim:               

Toplantı Tarihi ve Saati:             

Toplantının Yapıldığı Yer:              

Toplantı Konusu:              

 

Toplantı Gündem Maddeleri

Madde No

Kararlar

  

              

  

              

  

              

  

              

  

              

 

   Toplantıda Alınan Kararlar

Madde No

Kararlar

      

             

      

          

        

             

         

           

          

         

         

         

      

          

         

           

             

           

               

        

           

             

 

Katılımcılar

Adı Soyadı

Birimi

Görevi

İmza