Döküman No
RTEÜ.FR. 0108
Yayın Tarihi
07.07.2020
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Tarih:                   

Sayı:              

YETKİYİ DEVREDENİN

ADI SOYADI

                     

UNVANI

             

İMZASI

 

YETKİYİ DEVRALANIN

ADI SOYADI

            

UNVANI

          

İMZASI

 

YETKİ DEVRİNİN KONUSU

AÇIKLAMA

Mali

              

İdari

          

Eğitim-Öğretim

         

Diğer

           

YETKİ DEVRİNİN TARİHİ

             

YETKİ DEVRİNİN SÜRESİ

          

YETKİ DEVRİNİN YASAL DAYANAĞI

          

EKLER

                

UYGUNDUR

......................................

 

…./…./20…..