Doküman No
RTEÜ.FR. 0113
Yayın Tarihi
26.10.2020
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Kalite Koordinatörü
Onaylayan
Rektör

 

BİRİM ADI:            

Sıra No

Görevler

Hassas

Görev Mi?

Göreve ait

İş Akışı

Dosya No

Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları

1

                 

          

            

      

         

2

               

      

     

        

          

3

              

          

      

          

       

4

                

          

       

           

     

Yukarıda yazılı görevlere ait bilgi, belge, doküman ve dosyaları eksiksiz olarak teslim ettim/aldım. …/…./20...

 

DEVREDEN

DEVRALAN

Adı-Soyadı

Adı-Soyadı

                                  

                            

İmza

İmza