Döküman No
RTEÜ.FR. 0113
Yayın Tarihi
26.10.2020
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Kalite Koordinatörü
Onaylayan
Rektör

BİRİM ADI:    

 

Sıra No

Görevler

Hassas

Görev Mi?

Göreve ait

İş Akışı

Dosya No

Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları

1

      

     

           

      

         

2

      

    

     

        

          

3

        

    

      

          

       

4

           

        

       

           

     

              

Yukarıda yazılı görevlere ait bilgi, belge, doküman ve dosyaları eksiksiz olarak teslim ettim/aldım. /…./2020

                                                                                     

DEVREDEN

DEVRALAN

Adı-Soyadı

Adı-Soyadı

              

          

İmza

İmza