Doküman No
RTEÜ.FR. 0113
Yayın Tarihi
26.10.2020
Revizyon Tarihi
24.11.2023
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

BİRİM ADI:            

Sıra No

Görevler

Hassas

Görev Mi?

Göreve ait

İş Akışı

Dosya No

Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları

1

                 

          

            

      

         

2

               

      

     

        

          

3

              

          

      

          

       

4

                

          

       

           

     

5

                                                                                         

6

                                                                                         

7

                                                                                         

8

                                                                                      

9

                                                                                         

10

                                                                                         

11

                                                                                         

12

                                                                                         

13

                                                                                         

14

                                                                                         

15

                                                                                         

16

                                                                                         

17

                                                                                         

18

                                                                                         

19

                                                                                         

20

                                                                                         

Yukarıda yazılı görevlere ait bilgi, belge, doküman ve dosyaları eksiksiz olarak teslim ettim/aldım. …/…./20...

 

DEVREDEN

DEVRALAN

Adı-Soyadı

Adı-Soyadı

                                  

                            

İmza

İmza