Doküman No
RTEÜ.FR. 0069
Yayın Tarihi
11.11.2019
Revizyon Tarihi
14.03.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

   T.C.

       RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

………………………… Fakültesi/Yüksekokulu/Meslek Yüksekokulu

……………………………………………………Bölüm Başkanlığına

 

 

 

 

                   2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 39. maddesi uyarınca …./….../.20….-…../…../20….. tarihleri arasında lisansüstü eğitim kapsamında akademik çalışmalar yapmak üzere görevlendirildiğim …….……...Üniversitesi…….………………..Enstitüsü’ndeki görevimi tamamlamış bulunmaktayım. …../…../20…..tarihinde göreve başlamak istiyorum.

                                                                                                  

                   Gereğini arz ederim. ..…/…../20….      

 

 

 

 

                                                                                                                                                   (İmza)

                                                                                                                                      Unvan/Ad/Soyad

                                                                                                                               

Ek:

  1. Çalışma Raporu