Döküman No
RTEÜ.FR.0057
Yayın Tarihi
23.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.
                                                                                                                                                                           Saymanlık No:                   

Adı Soyadı

                 

 

T.C. / Vergi Kimlik No

               

 

Sicil Numarası

              

               

Unvanı

Eski :             

Yeni :        

KadroYeri

Eski :          

Yeni :       

Derece ve Kademesi

Eski :         

Yeni :       

Ek Göstergesi

Eski :         

Yeni :             

Makam Tazminatı

Eski :          

Yeni :           

Atama Tarihi

               

Tebliğ Tarihi:         

Öğrenim Durumu

             

 

Yıllık İzin Durumu

            

 

Kıdem Aylığına Esas Hizmet Süresi

           

 

Aile Yardımı Alıp Almadığı ve Çocuk Sayısı

             

 

Eski Görevinden Ayrılış Tarihi

             

 

Yeni Görev Yerinde Aylığa Hak Kazandığı Tarih

              

 

15 Gün İçinde Hareket Etmediği Takdirde Gecikme Nedeni

          

 

Şahsi ve Aile Yolluğunu Alıp Almadığı, Almışsa Tutarı

                

 

Süregelen Gelir Vergisi Matrah Toplamı

           

 

Giyecek Yardımı Alıp Almadığı, Almışsa miktarı,miadı

              

 

Borçlu İse Borçlarına Ait Bilgiler

             

 

Almış Olduğu Sağlık Raporlarının Yıl İçindeki Toplam Süresi (Heyet Raporu Hariç)

               

 

Yabancı Dil Tazminatından Yararlanıp Yararlanmadığı Yararlanıyorsa Grubu

               

 

Sendika İsmi ve Kesinti Tutarı

               

 

Banka Promosyonu Alıp Almadığı

               

 

Not

            

 

            Mutemet                                           Birim Amiri                                  İnsan Kaynakları Birim

                                                                                                    Yetkilisi

      Muhasebe Yetkilisi

             

                                                        Unvanı :                                                       

İmzası :                                   ............................                            ........................................                       ...................................                             

.........................................                                   

M.Y.H.B.Y. Örnek No: 10