Doküman No
RTEÜ.FR.0057
Yayın Tarihi
23.07.2019
Revizyon Tarihi
26.07.2021
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

Saymanlık No:

53753

Adı Soyadı

       

T.C. / Vergi Kimlik No

      

Sicil Numarası

Kurum:     

Emekli:     

Unvanı

Eski:      

Yeni:      

Kadro Yeri

Eski:      

Yeni:      

Derece ve Kademesi

Eski:      

Yeni:      

Ek Göstergesi 

Eski:      

 Yeni:      

Makam Tazminatı

Eski:      

 Yeni:       

Atama Tarihi

     

Tebliğ Tarihi:     

Öğrenim Durumu

     

Yıllık İzin Durumu

     

Kıdem Aylığına Esas Hizmet Süresi

     

Aile Yardımı Alıp Almadığı ve Çocuk Sayısı

     

Eski Görevinden Ayrılış Tarihi

     

Yeni Görev Yerinde Aylığa Hak Kazandığı Tarih

     

15 Gün İçinde Hareket Etmediği Takdirde Gecikme Nedeni

     

Şahsi ve Aile Yolluğunu Alıp Almadığı, Almışsa Tutarı

     

Süregelen Gelir Vergisi Matrah Toplamı

     

Giyecek Yardımı Alıp Almadığı, Almışsa Miktarı, Miadı

     

Borçlu ise Borçlarına Ait Bilgiler

     

Almış Olduğu Sağlık Raporlarının Yıl İçindeki Toplam Süresi (Heyet Raporu Hariç)

     

Yabancı Dil Tazminatından Yararlanıp Yararlanmadığı, Yararlanıyorsa Grubu

     

Sendika İsmi ve Kesinti Tutarı

     

Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemine Kayıtlı Olup Olmadığı, Olmuşsa Banka Adı, Kesinti Oranı ve Tutarı

     

Akademik Teşvik Ödeneği (Devlet Katkısı) Alıp Almadığı, Alıyorsa Puanı

     

Banka Promosyonu Alıp Almadığı, Almışsa Banka Adı, Tarihi ve Tutarı

     

Not

     

           

 

Mutemet 

Birim Amiri

    İnsan Kaynakları Birim Yetkilisi         

  Muhasebe Yetkilisi
Unvanı

     

     

     

     

İmzası

     

     

     

     

             

 M.Y.H.B.Y. Örnek No: 10