Döküman No
RTEÜ.FR.0057
Yayın Tarihi
23.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.
                                                                                                                                                                           Saymanlık No:

Adı Soyadı

 

 

T.C. / Vergi Kimlik No

 

 

Sicil Numarası

 

 

Unvanı

Eski :

Yeni :

KadroYeri

Eski :

Yeni :

Derece ve Kademesi

Eski :

Yeni :

Ek Göstergesi

Eski :

Yeni :

Makam Tazminatı

Eski :

Yeni :

Atama Tarihi

 

Tebliğ Tarihi:

Öğrenim Durumu

 

 

Yıllık İzin Durumu

 

 

Kıdem Aylığına Esas Hizmet Süresi

 

 

Aile Yardımı Alıp Almadığı ve Çocuk Sayısı

 

 

Eski Görevinden Ayrılış Tarihi

 

 

Yeni Görev Yerinde Aylığa Hak Kazandığı

Tarih

 

 

15 Gün İçinde Hareket Etmediği Takdirde

Gecikme Nedeni

 

 

Şahsi ve Aile Yolluğunu Alıp Almadığı, Almışsa

Tutarı

 

 

Süregelen Gelir Vergisi Matrah Toplamı

 

 

Giyecek Yardımı Alıp Almadığı, Almışsa miktarı,miadı

 

 

Borçlu İse Borçlarına Ait Bilgiler

 

 

Almış Olduğu Sağlık Raporlarının Yıl İçindeki

Toplam Süresi (Heyet Raporu Hariç)

 

 

Yabancı Dil Tazminatından Yararlanıp

Yararlanmadığı Yararlanıyorsa Grubu

 

 

Sendika İsmi ve Kesinti Tutarı

 

 

Banka Promosyonu Alıp Almadığı

 

 

Not

 

 

            Mutemet                                           Birim Amiri                                  İnsan Kaynakları Birim

                                                                                                    Yetkilisi

      Muhasebe Yetkilisi

             

                                                     Unvanı :                                     

İmzası :                                   ............................                            ........................................                       ...................................                             

.........................................                                   

M.Y.H.B.Y. Örnek No: 10