Doküman No
RTEÜ.FR. 0114
Yayın Tarihi
26.10.2020
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Kalite Koordinatörü
Onaylayan
Rektör

 BİRİM ADI:   

ALT BİRİM ADI: *                                     

Sıra No

Hassas Görevler

Riskler

Risk Düzeyi

(Yüksek-Orta-Düşük)

Gerekli Kontroller/Tedbirler

1

  

    

   

    

2

         

     

    

         

 

HAZIRLAYAN

ONAYLAYAN

…./…/20...

…./…/20...

Adı-Soyadı

          

Adı-Soyadı

          

Unvanı

 

Unvanı

 

 

 

 

 

 

Eki: Birim Kalite Komisyon Kararı