Doküman No
FEF.TL.0002
Yayın Tarihi
09.10.2019
Revizyon Tarihi
11.08.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

KLOROFİL FLOROMETRE KULLANIM TALİMATI

 

1. Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından Bitki Fizyolojisi Araştırma Laboratuvar Sorumlusu ve ilgili öğretim üyeleri sorumludur.

 

2. Uygulama

 

2.1.Cihazın Kullanımı

1.Cihazda bulunan açma/kapama düğmesinden açılır.

2.Testing kısmına girilerek ölçüm yapılacak olan parametre seçilir. Diğer kısımların ayarları ilgili firma tarafından yapıldığından karıştırılmaması önerilmektedir.

3.Fv/Fm ölçülecekse cihazla birlikte verilen karanlık klipsleri kullanılarak ölçümden önce, en az 20 dakika kullanılacak yaprağın karanlık adaptasyonu yapılmalıdır.

4.Ft sinyal göstergesi kontrol edilmeli, değeri 100’ün altında ise ‘run test’ denildiğinde işlem çalışmaz ve ‘dit dit’ diye ses gelir. Böyle durumla karşılaşınca ‘auto set up’ kısmına basılır ve değer 100’ün üzerinde olduğunda ölçüm yapılmalıdır.

5.Quencing ve Y(II) ölçümlerinde karanlık adaptasyonu yapılmadan direkt ölçüm yapılacak yaprağa PAR klipsi takıldıktan sonra ‘run test’ denilip ölçüm alınır.

6.Cihazın kapasitesi küçük olduğundan yapılan ölçümleri kaydetmek yerine yazılarak alınması önerilmektedir.

7.Cihaz kullanımı bittikten sonra açma/kapama tuşundan kapatılır.

8.Çalışma sonunda cihaz başlangıç pozisyonunda olduğu gibi bırakılır.

 

2.2. İlgili Dokümanlar

Firma tarafından verilmiş cihaza ait tanıtım ve kullanım kılavuzları.