Doküman No
FEF.TL.0050
Yayın Tarihi
15.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından tüm öğrenciler ve personel sorumludur.

2.Uygulama

2.1.Mini Vorteks Smp30 VORTEKS SMP30

2.1.1.Cihazın Kullanamı

 1. Cihazın fişinin takılı olup olmadığını kontrol ediniz.
 2. Cihazın ön kısmında bulunan “Power” butonuna basarak cihazı açınız.
 3.  Hız düğmesinden hız ayarlaması yapınız.
 4.  “Mode” butonundan manuel ya da otomatik seçeneğini belirleyiniz. Seçtiğiniz mode “run” veya touch” butonlarının yanındaki lambaların yanmasıyla belirtilecektir.
 5.  Numunenin dışarı taşmamasına dikkat edilerek, yeterli karışmayı sağlayacak süre boyunca vortekslenir.
 6.  İşlem bitince hız düğmesini başlangıç durumuna getiriniz.
 7. Cihazı “Power” butonuna basarak kapatınız.

 

2.2.Evaparatör /Buharlaştırıcı Heidolph     

2.2.1.Cihazın Kullanımı

 1. Cihazın fişinin takılı olup olmadığını kontrol ediniz.
 2. Cihazın su banyosuna su konulduktan sonra cihaz açılır.
 3. Yoğuşma ünitesi soğuk su hattına bağlanır, gerekirse vakum pompası çalıştırılır.
 4. Örnek balonu cihaza yerleştirilir. 
 5. Sıcaklık ve dönüş hızı ayarlanır.
 6. İstenen buharlaşma düzeyi sağlandıktan sonra cihaz, vakum pompası kapatılır ve soğuk su bağlantısı kesilir.
 7. Vakum giderildikten sonra numune balonu ve yoğuşan çözücünün toplandığı balon cihazdan çıkarılır.

 

2.3.HassasTerazi Radwag As

2.3.1. Cihazın Kullanılması

 1. Cihazın yatay pozisyonu kontrol edilmelidir. Gerekli durumda terazinin dengesi sağlanmalıdır.
 2. Cihaz  çalıştırılmadan  önce  tüm  elektrik  bağlantıları  yapılmalıdır.
 3. Cihaz güç düğmesinden açılır.
 4. Cihazın cam bölmeleri tartımın hava akımlarından etkilenmemesi amacıyla kapatılır ve cihaz boş iken darası alınır.
 5. Dijital ekranda ağırlığın “0” olduğu görülür.
 6. Üzerinde tartım yapılacak malzeme(hafif bir tartım kabı) cihaza konularak cam bölmeler kapalı vaziyette kabın darası alınır.
 7. Dijital ekranda ağırlığın “0” olduğu görülür.
 8. Cam bölme açılarak tartım kabının üstüne tartımı yapılacak kimyasal az miktarlarda istenilen ağırlık dijital ekranda görülünceye kadar eklenir.
 9. Cam bölme kapatılarak dijital ekrandaki değer sabitleninceye kadar beklenilir. Miktar aşıldıysa kimyasal çok az miktarda yavaş bir şekilde tartım kabından alınır, miktar istenilenden az ise bir miktar daha yavaş bir şekilde eklenir.
 10. Bu işlem sonunda cam bölme tekrar kapatılır ve ekrandaki değer sabitleninceye kadar tekrar beklenilir.

 

2.4.Etüv Jsof -100

2.4.1.Cihazın Kullanım Talimatı

 1. Etüvün fişi prize takılır.
 2. Cihazın kapağı açılarak kurutulmak istenilen numuneler (petri kabı vb. cam numune kapları veya çelik tepsi içinde) cihazın içine yerleştirilir.
 3. On/Off düğmesi On konumuna getirilerek cihaz çalıştırılır.
 4. Ulaşılmak istenilen sıcaklık değeri ve çalışma süresi cihazın ön kısmında bulunan LCD panelden ayarlanır.
 5. Start tuşuna basılarak cihazın ısınması başlatılır.
 6. Sıcak numuneler cihazdan alınırken sıcak numune kapları mutlaka metal maşa ya da uygun eldiven kullanılarak kavranmalıdır.

 

2.5.  Hassas Terazi

2.5.1.Cihazın Kullanımı

 1.   Terazinin düz bir yüzeyde olması sağlanır.
 2.  Terazinin denge ayarı yapılır. (denge ayarı yapılırken donanımın arka kısmındaki hareketli dairenin çember sınırlı içinde olmasına özen gösterilir.)
 3.  Denge ayarı yapıldıktan sonra terazinin yerinden oynatılmaması gerekir.
 4.  Terazinin üzerinde ve içinde daha önceden dökülmüş madde varsa bir fırça yardımı ile temizlenir.
 5.  ON-OFF düğmesine basılarak açılır. • Tartım yapılırken kullanılacak objenin (kağıt, ependorf, beher vb.) TARE düğmesine basılarak darası alınır.
 6.  Tartımı yapılacak madde spatül yardımı ile teraziye konulur. Ölçüm yapılır. • Donanımın ON-OFF düğmesine basılarak kapatılır.

 

2.6.Ultrasonik Su Banyosu Bandelin 

2.6.1.Kullanım Talimatı

 1.  Su banyosu saf su ile doldurulur.
 2.  Fişi takılır.
 3.  Güç düğmesi açılır.
 4.  Ölçüm sırasında sıcaklık düğmesi kullanılarak çalışma sıcaklığı seçilir.
 5.  Maddelerin su banyosunda kalma süresi ayarlanır.
 6.  Ölçüm sonrasında  cihaz kapatılır.
 7.  Maddeler su banyosundan çıkarılır.
 8.  Ultrasonik su banyosunun içerisindeki su boşaltılır.