Döküman No
FEF.TL.0073
Yayın Tarihi
15.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

 

KALORİMETRE CİHAZI  (İKA C200)

CİHAZIN KULLANILMASI

 

 • Cihaz fişe takılır.
 • Açma kapama (I/O) tuşundan açılır.
 • Cihaz göstergesinin sabitlenmesi beklenir.
 • Oksijen tüpü açılır.
 • Cihazın su hazinesi çeşme suyu ile yaklaşık 2 L doldurulur.
 • Örneğin tartımı alınır
 • Silindirin içindeki tele ip geçirilerek bağlanır ve ip örneğe temas edecek şekilde yerleştirilir.
 • Tel aparatı silindire dikkatlice yerleştirilir ve kapağı kapatılır.
 • Oksijen gazı basılır
 • Silindir cihazın içerisine yerleştirilir.
 • Prepare’ye tıklanır ve örneğin ağırlığı girilir.
 • OK tuşuna basılı ve Filling’ e gelinir
 • Analizin otomatik olarak başlaması beklenir.
 • Analiz bittiğinde sonuç cihazın ekranından okunur.
 • Silindir çıkartılarak gazı boşaltılır.
 • Silindirin içerisi temizlenir.
 • Cihazın suyu boşalması beklenir.
 • Oksijen tüpü kapatılır.
 • Açma kapama (I/O) tuşundan cihaz kapatılır.
 • Cihazın fişi çekilir.