Doküman No
FEF.TL.0074
Yayın Tarihi
15.10.2019
Revizyon Tarihi
31.08.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

 

1.Sorumlular

Deney, Metot Yetki listesinde, belirlenmiş personel tarafından gerçekleştirilir

Bu talimatın uygulanmasından  Laboratuar Sorumlusu ve  Laboratuar Personeli sorumludur.

 

2.Uygulama

           2.1. Cihaz ve Malzemeler

              -

           2.2.Numune Hazırlama ve Çevre Şartları

Cihaz laboratuvar ve oda koşullarında çalışacak tezgah üstü kullanıma uygundur.

         

      2.3.  Kullanım

  1. Cihaz çalıştırılmadan önce tüm elektrik bağlantıları yapılmalıdır. Şebeke geriliminin 220 V olduğu kontrol edilmelidir. Topraklama tesisatı olduğundan emin olunmalıdır.
  2. Karışımı yapılacak çözelti hazırlandıktan sonra, çözelti kabına temiz manyetik balık atılır.
  3. Çözelti kabı manyetik karıştırıcının üzerine yerleştirilir.
  4. Cihaz üzerindeki düğmeler ile manyetik balığın dönüş hızını belirlemek için RPM ve çözülmenin gerçekleşeceği ısı değeri ayarlanır.

 

        2.4.Dikkat Edilecek Hususlar

Düz ve sabit bir zeminde bulunmalıdır.

 

       2.5.Cihaz Bakım-Onarım

Cihaz için ayrı bir bakım prosedürü önerilmemektedir. Her deney sonrası cihaz mutlaka özenle temizlenir.