Doküman No
FEF.TL.0068
Yayın Tarihi
15.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

 

SU BANYOSU (TERMAL)

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından tüm  personel sorumludur.

2.Uygulama

  1. Cihaza yeterli miktarda saf su ilave edilir.
  2. Cihaz ön kısmında bulunan açma/kapama düğmesinden açılır.
  3. Set tuşuna basılarak sıcaklık, süre vb. ayarlar ayarlanır.
  4. Cihaz kullanımı bittikten sonra açma/kapama tuşundan kapatılır.
  5. Cihazın içindeki suyun kirlenme durumuna bağlı olarak belirli periyodlarda suyun dökülüp yenilenmesi gerekir.