Doküman No
FEF.TL.0026
Yayın Tarihi
09.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından tüm öğrenciler ve personel sorumludur

 

2.Uygulama

  1. Külçe kalıp pres aletinin merkezine yerleştirilir.
  2. Pres aletinin sağında bulunan vana çevrilerek kapatılır.
  3. Kol yardımıyla üst taraftaki silindirik bölge aşağı indirilir.
  4. Basınç göstergesi kontrol edilerek istenilen basınçta durdurulur.
  5. Pres aletinin sağında bulunan vana açılır ve basıncın sıfıra düşmesi kontrol edilir.
  6. İşlem bittikten vana açık bırakılır ve gerekli temizlik işlemleri yapılır.