Döküman No
FEF.TL.0063
Yayın Tarihi
15.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

 

UV-Vis SPEKTROFOTOMETRE CİHAZI (PERKİN ELMER-50S11093001)

CİHAZIN KULLANILMASI

 

 • Software açılır.
 • Cihaz arkasında buluna açma / kapama düğmesinden açılır
 • Cihaz 10 parametrenin kontrolünü bitirinceye kadar beklenir.
 •  F1 tuşu yardımıyla çalışmaya uygun parametreler girilir.
 • Blank için olan küvet blank bölmesine konur.
 •  A/Z tuşuna basılarak baseline alınır.
 • Örnek diğer küvet hücresine yerleştirilir.
 • Start tuşuna basılır.
 • Ölçümler bittikten sonra blank küvetler çıkartılır.
 • Ekrandaki pencereden ana menüye dönülür.
 • Küvetlerin temizliği yapılır.
 • Cihaz arkasında bulunan açma-kapama düğmesinden kapatılır.