Doküman No
FEF.TL.0063
Yayın Tarihi
15.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

 

UV-Vis SPEKTROFOTOMETRE CİHAZI (PERKİN ELMER-50S11093001)

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından tüm  personel sorumludur.

2.Uygulama

 1. Software açılır.
 2. Cihaz arkasında buluna açma / kapama düğmesinden açılır
 3. Cihaz 10 parametrenin kontrolünü bitirinceye kadar beklenir.
 4.  F1 tuşu yardımıyla çalışmaya uygun parametreler girilir.
 5. Blank için olan küvet blank bölmesine konur.
 6.  A/Z tuşuna basılarak baseline alınır.
 7. Örnek diğer küvet hücresine yerleştirilir.
 8. Start tuşuna basılır.
 9. Ölçümler bittikten sonra blank küvetler çıkartılır.
 10. Ekrandaki pencereden ana menüye dönülür.
 11. Küvetlerin temizliği yapılır.
 12. Cihaz arkasında bulunan açma-kapama düğmesinden kapatılır.