Doküman No
FEF.TL.0087
Yayın Tarihi
15.10.2019
Revizyon Tarihi
16.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından tüm öğrenciler ve personel sorumludur.

2.Uygulama

 1. Bilgisayar açılır ve “user” kullanıcısı seçilir.
 2. Masaüstünde bulunan “spectra” ikonuna çift tıklanarak software açılır
 3. Madde çözücü içinde ise çözücüsüne karşı değilse havaya karşı background alınır.
 4. Background alma işlemi
 5. Instrument tıklanır.
 6. Scan tıklanır.
 7. Background tıklanır.
 8. Range bölümüne istenilen Spectrumun çekileceği dalga boyu aralığı girilir.
 9. Numuneyi sıkıştıran başlık ekrandaki basınç oranı 150 olana kadar sıkılır.
 10. Instument ve scan sırasıyla tıklanır.
 11. Numune haznesi ve başlığı aseton ve peçete ile temizlenir.
 12. Başlığın koruyucusu takılır.
 13. Bilgisayar kapatılır.