Doküman No
FEF.TL.0009
Yayın Tarihi
09.10.2019
Revizyon Tarihi
11.08.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Hassas terzi cihazının kullanımından ilgili yüksek lisans, doktora öğrencileri ve öğretim üyeleri sorumludur.

 

 

2.Uygulama

1.Cihazın fişini takınız.

2.On/Off düğmesine basarak açınız.

3.Tartım kabını terazinin üzerine koyunuz.

4.Dara alınız (Tare düğmesi).

5.Tartılacak maddeyi tartım kabına koyunuz.

6.Tartım bittikten sonra On/Off düğmesine basarak cihazı kapatınız ve cihazın fişini çekiniz.

7.Cihazın temizliğini yapınız.

 

2.1.İlgili Dokümanlar

Firma tarafından verilmiş, cihaza ait kullanım kılavuzları.

 

 Hazırlayan : 

Dokümanı hazırlayanın unvanı, adı, soyadı