Doküman No
FEF.TL.0082
Yayın Tarihi
15.10.2019
Revizyon Tarihi
16.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından tüm öğrenciler ve personel sorumludur.

2.Uygulama

  1. Cihazın fişini takınız.
  2. Cihazın sağ yanındaki güç düğmesine basarak cihazı açınız
  3. Cihazın ön paneldeki on/off tuşuna basarak sıcaklık özelliğini aktif hale getiriniz.
  4. Gerekli ayarlamaları (hız,sıcaklık) cihaz üzerindeki butonları kullanarak cihazı çalıştırınız.
  5. Çalışmanız bittikten sonra yine butonları kullanarak ‘0’ konumuna getiriniz.
  6. Cihaz üzerindeki ‘on/off’ tuşuna basarak sıcaklık ayarını kapatınız.
  7. Cihazın sağ yanındaki güç düğmesine basarak cihazı kapatınız