Döküman No
FEF.TL.0036
Yayın Tarihi
10.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

-Aç/Kapa düğmesinden cihaz açılır. Isıtma düğmesi açılır.

-Isıl işlem yapılacak malzemeler cihaz içine yerleştirilir.

-C00 kodu yukarı tuşundan C10 yapılıp kilit açılır.

-Programlama işlemi gerçekleştirilir (t-çıkılacak veya bekletilecek süre s-sıcaklık değeri).

-*ve RUN tuşlarına aynı andan basılarak program başlatılır.

-İşlem bittikten sonra cihaz kapatılır ve gerekli temizlik işlemleri yapılır.