Döküman No
FEF.TL.0005
Yayın Tarihi
09.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

Sorumlular : İlgili talimatın uygulanmasında Biyoloji Bölümü öğretim üye/elemanı ve öğrencileri sorumludur.

Tanımlar : Tanımlanması gereken bir terim mevcut değildir.

Uygulama : 

1. Mikroskobun üzerindeki koruma kılıfı çıkarılır.

2. Oküler ve mercekler ketensiz yumuşak (tülbent olabilir) bir bezle temizlenir.

3. İncelenecek olan preparat (lam ve lamel arasına yerleştirilmiş örnek) mikroskop tablasına yerleştirilir.

4. Mikroskobun fişi çalışma alanı üzerindeki prize takılır.

5. Mikroskop açma/kapama düğmesinden açılır.

6. En küçük ölçekli objektif incelenecek alan hazır konuma getirilir (makro vida ile tabla ayarı yapılır).

7. Işık gereksinimine göre mikroskobun sağ tarafındaki lamba düğmesinden ışık seviyesi ayarlanır.

8. İhtiyaca binaen gerekli büyütme objektifleri rovelver yardımı ile değiştirilir (10X’den 40X’e çıkartılır).

9. En büyük objektif olan 100X büyütmeli objektif “immersiyon yağı” ile birlikte kullanılır. İhtiyaç durumunda lamel üzerine immersiyon yağı damlatılarak materyal incelenir. İnceleme işlemi bittikten sonra Xylol ile 100X objektif temizlenir.

10. Çalışma bittikten sonra mikroskop kapatılır. Objektif en düşük büyütmeye getirilir ve tabla aşağı indirilir. Preparat tabladan alınır.

11. Mikroskop fişi prizden çıkartılır ve ilgili bölüme yerleştirilir.

11. Koruma kılıfı üzerine örtülür.

İlgili Dokümanlar : Tedarikçi firma tarafından verilen cihaz kullanım kılavuzu.

Hazırlayan :