Doküman No
FEF.TL.0042
Yayın Tarihi
10.10.2019
Revizyon Tarihi
31.08.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular :.

Bu talimatın uygulanmasından Öğr. Üyesi Nilay AKÇAY sorumludur.

2.Uygulama : 

1. Fırın prizi fişe takılır ve kontrol panelinde yer alan, fırına güç girişi sağlıyan yeşil I/0 anahtarı I konumuna getirilir. Bu düğmeye basıldığında kontrol cihazı açılır ve sıcaklık ayarı-zaman saati ayarı girilir. Ayar süresince fırın ısınmaya başlamayacaktır. Bunun nedeni kullanıcıya kontrol cihazında gerekli ayarlamayı yapması için yeterli zamanı tanımaktır.

2.  Kontrol cihazında gerekli işlemler tamamlandıktan sonra fırının ısınması için I/0 düğmesini açtığınızda elektrik enerjisinin rezistanslara iletildiğini gösteren sinyal lambaları yanıp sönmeye başlayacaktır. Bu sinyal fırınızın ısınmaya başladığı anlamına gelir.

3.  Fırın çalıştıktan sonra set sıcaklığına ulaştığında belirlediğiniz sürenin sonunda işlemini tamamlamış halde kendiliğinden kapanacaktır.

Hazırlayan : Dr. Öğr. Üyesi Nilay AKÇAY