Döküman No
FEF.TL.0035
Yayın Tarihi
10.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

-Aç/Kapa düğmesinden cihaz açılır.

-Akım/Voltaj/Direnç kademesi belirlenir.

-Kırmızı ve siyah kablo ile ölçüm gerçekleştirilir.

-Cihaz voltaj kademesine getirilir.

-Cihaz kapatılır.