Doküman No
FEF.TL.0035
Yayın Tarihi
10.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından tüm öğrenciler ve personel sorumludur

 

2.Uygulama

  1. Aç/Kapa düğmesinden cihaz açılır.
  2. Akım/Voltaj/Direnç kademesi belirlenir.
  3. Kırmızı ve siyah kablo ile ölçüm gerçekleştirilir.
  4. Cihaz voltaj kademesine getirilir.
  5. Cihaz kapatılır.