Doküman No
FEF.TL.0038
Yayın Tarihi
10.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular : 

Bu talimatın uygulanmasından Prof. Dr. Mehmet ŞAHİN sorumludur.

2.Uygulama : 

  1. Bağlantı kablolarının doğru şekilde bağlı olup olmadığını kontrol edin.
  2. Dedektör devarında sıvı azot olup olmadığını kontrol edin (dedektörü sıvı azotsuz bırakmayın).
  3. Bilgisayarı ve çok kanallı analizörü ON/OFF tuşuyla açın.
  4. Bilgisayardan Maestro programını açın.
  5. Programın detektör ayarlarından voltajı 1000 V(–)’a ayarlayın ve ölçüm süresini belirleyin.
  6. Uygun geometrinizi ayarlayarak örneğinizi ve radyoaktif kaynağınızı dedektör penceresinin önüne yerleştirin.
  7. Başlat’a tıklayarak ölçümünüzü başlatın (Detektör çalışırken sıvı azot doldurmayın).
  8. Ölçümünüzü bitirdikten sonra sayımınızı dosyanıza örneğin ismiyle kaydedin.
  9. Bütün ölçümlerinizi bitirdikten sonra voltajı sıfırlayın.
  10. Bilgisayarı ve çok kanallı analizörü ON/OFF tuşuyla kapatın.

Hazırlayan : Prof. Dr. Mehmet ŞAHİN