Döküman No
FEF.TL.0086
Yayın Tarihi
15.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

HASSAS TERAZİ (RADWAG AS 220/C/2) KULLANIM TALİMATI

 

Tartım aralığı; 100 grama kadar, tartım hassasiyeti 0,0001 g’dır. Laboratuvar sıcaklıkları, -10 ile +40°C arasında olmalı ve ani değişim 20°C değerini aşmamalıdır.

 

KULLANIM

Cihazın su terazisi oynama yapmayacak ve etrafı hava akışına izin vermeyecek şekilde yerleştirilir. Titreşimden en az etkilenecek düz ve sabit bir zeminde bulunmalıdır.

 

1. Tartımın yapılacağı kap terazinin tablasına yerleştirilir.

2. Göstergenin sabitlenmesi beklenir.

3. T düğmesine basılarak gösterge sıfırlanır.

4. Tartım kabına tartılacak numune konulur, göstergeden tartım okunur.