Doküman No
FEF.TL.0051
Yayın Tarihi
15.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

 Bu talimatın uygulanmasından Dr. Öğr. Üyesi Emine AKYÜZ ve Doç. Dr. Emine AKYÜZ TURUMTAY sorumludur.

2.Uygulama

2.1.VWR Ultrasonik Yıkama Banyosu Kullanım Talimatı

 

 1. 1. Sıvı tankı, işaretli yere kadar su ile doldurulur.
 2. 2. Cihazın güç düğmesi açılır.
 3. 3. Malzemeler fazla yükleme yapılmadan yerleştirilir.
 4. 4. Kapaklı malzemelerin kapakları açılarak cihaza yerleştirilir.
 5. 5. İşlem yapılacak malzemenin tamamı sıvı içinde olmalıdır.
 6. 6. Yıkama zamanı düğmesi çevrilerek istenen süre ayarlanır (5-30 dk).
 7. 7. Yıkama süresi otomatik olarak kapandığından dolayı el ile müdahale edilmez.
 8. 8. Ultrasonik yıkama cihazının içindeki su kirlendikçe değiştirilir.
 9. 9. Boşaltılan tankın içi temizlenir.
 10. 10. Çalışırken cihazın içine asla el sokulmamalıdır.
 11. 11. Çalışmadığı zamanlarda cihaz elektrik fişinden çıkarılmalıdır.

                                                                    

2.2.VWR PH Metre Kullanım Talimatı

 

2.2.1. Ölçüm Öncesi Yapılması Gerekenler

 1.  Cihaz temiz ve tozsuz bir ortamda bulundurunuz.
 2.  Cihazın bağlantılarını kontrol ediniz.
 3.  Güç düğmesini açınız.
 4.  Uzun süre (yaklaşık 1 ay) kullanılmamış ise cihazı kalibre ediniz.

 

2.2.2. Kalibrasyon işlemleri 

 1. Kalibrasyon, herhangi bir sırayla bir, iki veya üç tampon çözeltisi ((pH 4, 7, 10) kullanılarak yapılabilir. Bunun için;
 2.  On/Off düğmesine basarak cihazı çalıştırınız.
 3.  pH elektrodunu ölçüm aletine bağlayın.
 4.  Tampon çözeltileri hazırlayınız.
 5.  Elektrodu saklama çözeltisi içerisinden çıkarın, ucunu destile su ile bolca yıkayın, kurulayın.
 6.  CAL tuşuna basınız.
 7.  Ekranda BUF1 yazısı ve sıcaklık değeri görülecektir.
 8.  Probu pH 4 tamponuna daldırın ve OK tuşuna basın.
 9.  Sabit bir değer algılandığında, BUF2 yazısı görülür.
 10.  Elektrodu saf suyla iyice durulayın.
 11.  Probu pH 7 tamponuna daldırın ve OK tuşuna basın.
 12. Sabit bir değer algılandığında, BUF3 yazısı görülür.
 13. Elektrodu saf suyla iyice durulayın.
 14.  Probu pH 10 tamponuna daldırın ve OK tuşuna basın.
 15.  Sabit bir değer görüldüğünde OK tuşuna basınız. İşlem sonlandırılarak ölçüm moduna geçilir.

NOT: Kalibrasyonda 1 ve 2 tampon çözeltisi kullanılacağı durumda, 10. ve ya 13. adımdan sonra <MODE> tuşu ardından OK tuşuna basılarak kalibrasyon bitirilir.

 

2.2.3. Ölçüm Sırasında Yapılması Gerekenler

 1.  Elektrodu saf suyla iyice durulayın.
 2.  Elektrodu çözeltinin içerisine daldırın, ekrandaki pH değerini okuyun.

 

2.2.4. Ölçüm Sonrasında Yapılması Gerekenler

 1.  Ölçüm bittikten sonra elektrodun ucunu destile su ile bolca yıkayın, kurulayın ve saklama çözeltisi içerisinde (KCl) muhafaza edin.
 2.  Cihazı kapatın.

 

                                                       

 

2.3.Kern Marka Hassas Terazi Kullanım Talimatı

1. Cihazın fişinin takılı olup olmadığını kontrol ediniz.

2. Terazinin düz bir yüzeyde olması sağlanır.

3. Terazinin yan kısmında bulunan hareketli tekerlekler ile oynayarak denge ayarı yapılır (denge ayarı yapılırken sağ kısmındaki hareketli dairenin çemberin ortasında olmasına özen gösterilir).

4. Denge ayarı yapıldıktan sonra terazinin yerinden oynatılmaması gerekir.

5. Terazinin üzerinde ve içinde daha önceden dökülmüş madde varsa bir fırça yardımı ile temizlenir.

6. ON-OFF düğmesine basılarak cihazı açınız.

7. Pencereler açılarak, tartım kabı tartım bölmesi ortalanarak konur. Pencereler kapatılır.

8. TARE düğmesine basılarak darası alınır.

9. Tartılacak malzeme spatül yardımı ile tartım kabına eklenir.

10. Tartımı gerçekleştirdikten sonra tartım kabını dışarı alınız.

11. Kullandığınız spatülü, cihazı ve etrafını temizleyiniz.

12. Cihazı kapatınız ve cihazın içerisine nemden korumak için silika jel paketini yerleştiriniz.                                                             

 

2.4.Binder Marka Etüv Kullanım Talimatı

1. Cihazı fişe takınız.

2. Etüvün kapağını açarak numuneyi uygun bölmeye yerleştiriniz, ardından kapağı kapatınız.

3. Cihazı On/Off düğmesine uzun basarak çalıştırınız.

4. SP moddan yukarı-aşağı ok tuşlarını kullanarak sıcaklığı ayarlayınız.

5. Zaman düğmesi yardımıyla yukarı-aşağı ok tuşlarını kullanarak gerektiği takdirde zamanı ayarlayınız.

6. Etüvün kapağını açarak numuneyi, sıcaklık yüksek ise eldiven yardımıyla alınız ve ardından kapağı kapatınız.

7. On/Off düğmesine uzun basarak cihazı kapatınız.

 

UYARI!!!

Etüv dolu olduğu takdirde sıcaklığı bilgilendirme yaptıktan sonra değiştiriniz.

 

 

 

2.5. Binder Marka Vakum Etüvü Kullanım Talimatı

 

1. Cihazı fişe takınız.

2. En sağdaki butonu çevirerek “0” dan “I” konumuna getiriniz.

3. Ekranda “SP1 Temperature” yazana kadar X/W tuşuna basınız ve “SP1 Temperature” yazısı ekranda belirince yukarı ve aşağı tuşlarıyla istenilen sıcaklığı seçiniz.

4. X/W tuşuna basarak tarih ve saatin yazdığı ekrana geliniz. Bu sırada göstergenin gösterdiği sıcaklık mevcut sıcaklıktır. İstenilen sıcaklık göstergede belirince etüv ısınmış demektir.

5. Numunenizi etüvün içine yerleştiriniz ve etüvün kapağını kapatınız.

6. Sistem vakumlu kullanılacak ise; vakuma almak için; en solda bulunan kolu “VAC. ON” a getiriniz ve “AIR” vanasını sağa doğru çevirerek kapatınız. Vakum pompasını fişe takınız ve “ON/OFF” düğmesinden açınız. Basınç ibresi istenilen değere geldiğinde vakum pompasını “ON/OFF” düğmesinden kapatınız ve fişini çekiniz.

7. İşlem tamamlanınca en soldaki kolu “VAC. OFF” a getiriniz ve “AIR” vanasını yavaşça sola doğru çevirerek vakumu boşaltınız.

8. En sağdaki butonu çevirerek “I” den “0” konumuna getirip cihazı kapatınız.

                                              

 

 

2.6.Gamry Marka Potansiyostat / Galvanostat Kullanım Talimatı

 1. Cihazın kullanılması için cihaz sorumlusu ve cihazın el kitabından yardım alınmalıdır. Ölçümler bir yazılım yardımıyla yapılmaktadır.
 2.  Cihaz arka kısmındaki açma-kapama düğmesi yardımıyla açılır. Bir süre beklenir.
 3.  Elektrot bağlantıları yapılır. Doğru elektrot bağlantısının doğru elektrota yapıldığından emin olunmalıdır. Bunun için gerekli olan elektrotlar bulunmaktadır. Ölçüm için elektrokimyasal cam hücreler kullanılır.
 4.  Hücreye gerekli çözeltiler konulur. Ölçmeye başlamak için tüm deneysel şartlar sağlanır.
 5.  Ölçümler bilgisayar üzerinden GAMRY instrument framework yazılımı yardımıyla yapılır. Cihazda bu sırada yeşil bir ışık yanar. Yazılım üzerinde mevcut bir analiz işlem sırası kullanılabilir ya da yeni bir ölçüm sırası hazırlanabilir.
 6.  Ölçüm programlanıp onaylandıktan sonra “experiment” kısmından çalışılacak olan analiz yöntemi seçilerek onay komutuyla işlemler/ölçümler başlatılır. Ölçümler devam eder iken kesinlikle elektrot bağlantılarına el ile müdahele edilmemelidir.
 7.  Ölçüm bittikten sonra “F2 skip” ile cihaz güven altına alınır ve böylece analiz tam olarak durdurulmuş olur. Ayrıca cihazda ölçümler sırasında yolunda gitmeyen durumlar ile karşılaşıldığında cihaz üzerinde kırmızı ışık yanıp sönmeye başlar. Bu durumda “F1 abort” sekmesi ile ölçümler sonlandırılır ve deney şartları rahatlıkla gözden geçirilebilir.
 8.  Ölçümler sonunda sırasıyla hücre de bulunan elektrotlar dikkatli şekilde çıkartılır ve potansiyostat/galvanostat açma-kapama düğmesi kapalı konuma getirilir. Elektrotlar ve hücreler çalışmanın gerektirdiği yöntemlerle temizlenir.

 

 

 

2.7.CHI Marka Potansiyostat /Galvanostat Cihazı Kullanım Talimatı

 

 1. Cihazın kullanılması için cihaz sorumlusu ve cihazın el kitabından yardım alınmalıdır. Ölçümler bir yazılım yardımıyla yapılmaktadır.
 2.  Cihaz ön kısmındaki açma-kapama düğmesi yardımıyla açılır. Bir süre beklenir.
 3.  Elektrot bağlantıları yapılır. Doğru elektrot bağlantısının doğru elektrota yapıldığından emin olunmalıdır. Bunun için gerekli olan elektrotlar bulunmaktadır. Ölçüm için elektrokimyasal cam hücreler kullanılır.
 4.  Hücreye gerekli çözeltiler konulur. Ölçmeye başlamak için tüm deneysel şartlar sağlanır.
 5.  Ölçümler bilgisayar üzerinden yazılım yardımıyla yapılır. Yazılım üzerinde mevcut bir analiz işlem sırası kullanılabilir ya da yeni bir ölçüm sırası hazırlanabilir.
 6.  Programdan analiz yöntemi seçilerek onay komutuyla işlemler/ölçümler başlatılır. Ölçümler devam eder iken kesinlikle elektrot bağlantılarına el ile müdahele edilmemelidir.
 7.  Ölçüm bittikten sonra elde edilen veriler istenilen dosyaya kaydedilir
 8. Ölçümler sonunda sırasıyla hücre de bulunan elektrotlar dikkatli şekilde çıkartılır ve potansiyostat/galvanostat açma-kapama düğmesi kapalı konuma getirilir. Elektrotlar ve hücreler çalışmanın gerektirdiği yöntemlerle temizlenir.

 

 

 

2.8.Arçelik Marka Buzdolabı Kullanım Talimatı

1.         Cihaz düz bir zemine yerleştirilir ve ayakları sabitleyin.

2.         Buz çözme işlemini hızlandırmak için mekanik araçlar veya başka yapay yöntemler kullanmayın.

3.         Cihazın materyal saklama kısımlarında elektrikli cihazlar kullanmayın.

4.         Cihazın havalandırma deliklerini açık tutun.

5.         Buzdolabının soğutucu gaz devresine zarar vermeyin.

6.         Zehirli bileşiklerle gıda maddeleri aynı buzdolabına konulmamalıdır.

7.         Çoklu priz ve uzatma kablosu kullanmayınız.

8.         Hasarlı, yırtılmış veya eskimiş kablolu fişi prize sokmayınız.

9.         Asla kabloyu çekmeyiniz, bükmeyiniz veya hasar vermeyiniz.

10.       Herhangi bir elektrik çarpmasına sebebiyet vermemek için fişi prize kesinlikle ıslak elle takıp çıkarmayınız!

11.       Buzdolabınızın derin dondurucu bölmesine cam şişe ve kapalı tüpleri kesinlikle koymayınız. Şişe ve tüpler patlayabilir.

12.       Derin dondurucu bölmesi içinde üretilen buzu çıkarırken elinizin temas etmesinden sakınınız, buz yanıklara ve / veya kesiklere neden olabilir.

13.       Materyallerinizin etiketli olmasına özen gösteriniz.

14.       Size ait olmayan materyallere dokunmayın, yerlerini değiştirmeyin.

15.       Kullanırken mümkün olduğunca az yer kaplayarak diğer çalışanlar için alan ihlali yapmayın.

16.       Kullandıktan sonra buzdolabının kapağının kapalı olduğundan emin olun

 

2.9.Çalkalayıcı Heıdolph Unimax 1010 Kullanma Talimatı

1. Cihazın fişini takınız.

2. Cihazın sol yanındaki güç düğmesine basarak karıştırıcıyı aktif hale getiriniz.

3. Cihazın sağ yanındaki on/off tuşuna basarak sıcaklık özelliğini aktif hale getiriniz.

4. Gerekli ayarlamaları (hız, sıcaklık) cihaz üzerindeki butonları kullanarak yapınız.

5. Çalışmanız bittikten sonra yine butonları kullanarak ‘0’ konumuna getiriniz.                           

6. Cihaz sol ve sağ yanındaki ‘on/off’ düğmelerine basarak karıştırıcı ve sıcaklık ayarını kapatınız.

 

 

 

2.10.Evaporatör Heıdolph(HEI- VAP) Kullanım Talimatı

1. Cihazı yandaki On/Off düğmesi kullanarak açınız.

2. Cihazın üzerindeki sıcaklık ayarı kısmından sıcaklığı ayarlayınız ve düğmeye basınız.

3. Cihazın üzerinde balonun takılacağı ucu şilif yağı ile yağlayınız.

4. Balonu taktıktan sonra kelepçe ile sabitleyiniz.

5. Cihaz üzerindeki ok tuşları ile balonu sıcak su banyosuna indiriniz.

6. RPM değerini ayarlayınız.

7. Vakum bağlantısını yapınız ve vakum cihazını çalıştırınız.

8. Vakum ayarı cihazın üst kısmından manuel olarak elle yapınız.

9. İşlem bittikten sonra vakumu kapatınız.

10.Cihazın ön kısmındaki düğmeden çalışmayı durdurunuz.

11. Balonun kelepçesini çıkararak, balonu dışarı alınız.

12. Cihazın yanındaki On/Off düğmesinden kapatınız.

 

 

 

2.11.Konsantratör Genevac Ez -2 Elite Kullanım Talimatı

1. Cihazın sol alt tarafındaki düğme ile cihazı çalıştırınız.

2. Cihazın ön kontrol paneli üzerinde bulunan LID düğmesine basarak kapağı kaldırınız.

3. Konulacak tüpleri karşılıklı olarak eşit hacim ve ağırlıkta rotora yerleştirip kapağını elle kapatınız

4. SET max temp düğmesinden gerekli SICAKLIK ayarlarını yapınız. Select düğmesine basarak uygun yöntemi seçiniz. Uygun yöntem seçimi için cihazın üzerindeki yöntem rehberini kullanabilirsiniz.

5. Yöntemi başlatmak için start düğmesine basınız. İşleminiz tamamlanınca cihaz otomatik duracaktır. LID düğmesine basarak kapağı açınız ve örneklerinizi alınız.

6. STOP düğmesine basarak vakumu kapatınız. Sol altta bulunan on/off düğmesinden de cihazı kapatınız.

 

 

 

2.12.Parçalıyıcı / Warıng/ Commercıal Blender Kullanım Talimatı

1. Cihazın fişini elektriğe bağlayınız.

2. Öğütücü hazneye örneği koyunuz.

3. Haznenin kapağını sıkıca kapatınız.

4. Cihazın üzerindeki yüksek ve düşük parçalama ayarlarından istediğinize basarak parçalamayı başlatınız.

5. Öğütme bitince kırmızı durdurma düğmesine basınız ve parçalamayı durdurunuz.

6. Parçalama haznesinin kapağını açınız ve örneğinizi alınız.

7. Cihazın elektrik bağlantısını kesiniz.

8. Hazneyi yıkayınız ve kurutunuz.

 

 

2.13.Preparative HPLC-DAD Thermo Dıonex Ultımate 3000

 

1. Cihazın ve bağlı bilgisayarın fişini elektriğe bağlayınız.

2. Autosampler, pompa, kolon fırını, fraksiyon toplayıcı modüllerinin ve kullanılacak dedektörün On/Off düğmesine basınız.

3. Tüm modüllerin hazır konuma geçmesi için 2 dakika bekleyiniz

4. Cihaza bağlı bilgisayarın On/Off düğmesine basınız.

5. Analiz için kullanılacak mobil fazı degaz etmek için pompanın vanasını açınız ve degaz işlemini yapınız.

6. Degazdan sonra akışı sıfırlayınız.

7. Pompanın vanasını kapatınız ve akış hızını ayarlayarak çalışmaya başlayınız

8. Autosampler içerisindeki örnek yükleme portuna örnekleri yerleştiriniz. Yürütmeyi başlatınız.

9. Analiz sonunda kolonu sulu organik faz ile en az 10 dakika yıkayıp, akışı kapatınız. Tüm modülleri software ’den off durumuna getiriniz.  

10. Modüllerin sağ alt köşesinden On/Off düğmesine basarak kapatınız. Bilgisayarı kapatınız ve cihazın fişlerinin elektrik bağlantısını kesin.

 

 

2.14.Santrifüj Hettich Universal 320 R Kullanım Talimatı

1. Cihazın sağ yanında bulunan düğmeyi ON konumuna getirerek çalıştırınız.

2. Cihazın ön kontrol paneli üzerinde bulunan kapak açma düğmesine basınız.

3. Konulacak tüpleri karşılıklı olarak eşit hacim ve ağırlıkta rotora yerleştirip kapağını kapatın

4. SET tuşuna basarak HIZ ZAMAN ve SICAKLIK ayarlarını yapın

5. START/STOP düğmesine basarak başlatınız. Zaman bittikten sonra cihaz kendisi duracaktır

6. Cihaz ON konumundayken kapağı kapalı olarak kalmalıdır. OFF konumunda iken kapak açık kalmalıdır

 

 

2.15.Vorteks Velp Scıentıfıca Vortex MıxerKullanım Talimatı

 

1. Cihazın fişini takınız.

2. Güç düğmesi ile ON ya da TOUCH modunu seçiniz. 

3. Çalışma hızını mavi düğme ile ayarlayınız. 

4. Numunelerinizi uygun pozisyonda basılı tutarak vortexleyiniz.

5. Son olarak cihazı GÜÇ düğmesini kullanarak kapatınız ve fişini çekiniz.

 

 

2.16.HPLC-DAD Thermo Dıonex Ultımate 3000

1. Cihazın ve bağlı bilgisayarın fişini elektriğe bağlayınız.

2. Autosampler, pompa, kolon fırını modüllerinin ve kullanılacak dedektörün On/Off düğmesine basınız.

3. Tüm modüllerin hazır konuma geçmesi için 2 dakika bekleyiniz

4. Cihaza bağlı bilgisayarın On/Off düğmesine basınız.

5. Analiz için kullanılacak mobil fazı degaz etmek için pompanın vanasını açınız ve software ’den degaz işlemini başlatınız.

6. Degazdan sonra akışı sıfırlayınız.

7. Pompanın vanasını kapatınız ve akış hızını ayarlayarak çalışmaya başlayınız.

8. Autosampler içerisindeki örnek yükleme portuna örnekleri yerleştiriniz. Yürütmeyi başlatınız.

9. Analiz sonunda kolonu sulu organik faz ile en az 10 dakika yıkayıp, akışı kapatınız. Tüm modülleri software ’den off durumuna getiriniz

10. Modüllerin sağ alt köşesinden On/Off düğmesine basarak kapatınız. Bilgisayarı kapatınız ve cihazın fişlerinin elektrik bağlantısını kesin.