Döküman No
FEF.TL.0080
Yayın Tarihi
15.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

MİKRODALGA SENTEZ REAKTÖRÜ

Cihazın fişini takınız. Kompresör bağlantısı yapınız

Cihazın arkasında bulunan On/Off düğmesine basarak açınız.

Cihaz tarafından gerekli parametrenin kontrolü yapılır, bu esnada cihaza dokunmayınız.

Kontrol tamamlandıktan sonra Ana menüden istenilen süre sıcaklık güç ayarlarını yapınız

Reaksiyon karışımının bulunduğu Vialini kapağı iyice kapatılmış olarak cihaza yerleştiriniz

Start düğmesine basınız

İşlem bittikten sonra Viali cihazdan çıkarıp, diğer işlemlere geçiniz.

Cihazın döner kapağını ana menüden Service sekmesinin altından ilgili tuşa basarak kapatınız.

Cihazı kapatmak için arkasında bulunan on/off tuşuna basınız.