Doküman No
FEF.TL.0080
Yayın Tarihi
15.10.2019
Revizyon Tarihi
16.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından tüm öğrenciler ve personel sorumludur.

2.Uygulama

  1. Cihazın fişini takınız. Kompresör bağlantısı yapınız
  2. Cihazın arkasında bulunan On/Off düğmesine basarak açınız.
  3. Cihaz tarafından gerekli parametrenin kontrolü yapılır, bu esnada cihaza dokunmayınız.
  4. Kontrol tamamlandıktan sonra Ana menüden istenilen süre sıcaklık güç ayarlarını yapınız
  5. Reaksiyon karışımının bulunduğu Vialini kapağı iyice kapatılmış olarak cihaza yerleştiriniz
  6. Start düğmesine basınız
  7. İşlem bittikten sonra Viali cihazdan çıkarıp, diğer işlemlere geçiniz.
  8. Cihazın döner kapağını ana menüden Service sekmesinin altından ilgili tuşa basarak kapatınız.
  9. Cihazı kapatmak için arkasında bulunan on/off tuşuna basınız.