Döküman No
FEF.TL.0088
Yayın Tarihi
15.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

MİKROSKOP (OMAX 40X-2000X LAB LED) KULLANMA TALİMATI

 

  • İncelenecek malzeme lamel üzerinde olacak şekilde merceklerin odağına konulur.
  • Cihazın fişi takılır. Cihazın “ON/OFF” düğmesi “ON” konumuna getirilir ve açılır.
  • Gözlemle işlemi için gözler izleme bölümlerine yaklaştırılır.
  • Netlik sağlamak için yanlarda bulunan ayar vidaları oynatılır.
  • İnceleme sonrası malzeme uygun şekilde mikroskoptan çıkartılır.
  • Cihazın “ON/OFF” düğmesi “OFF” konumuna getirilir ve cihaz kapatılır.
  • Cihazın fişi çıkartılır.