Doküman No
FEF.TL.0088
Yayın Tarihi
15.10.2019
Revizyon Tarihi
16.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından tüm öğrenciler ve personel sorumludur.

2.Uygulama

  1. İncelenecek malzeme lamel üzerinde olacak şekilde merceklerin odağına konulur.
  2. Cihazın fişi takılır. Cihazın “ON/OFF” düğmesi “ON” konumuna getirilir ve açılır.
  3. Gözlemle işlemi için gözler izleme bölümlerine yaklaştırılır.
  4. Netlik sağlamak için yanlarda bulunan ayar vidaları oynatılır.
  5. İnceleme sonrası malzeme uygun şekilde mikroskoptan çıkartılır.
  6. Cihazın “ON/OFF” düğmesi “OFF” konumuna getirilir ve cihaz kapatılır.
  7. Cihazın fişi çıkartılır.