Doküman No
FEF.TL.0069
Yayın Tarihi
15.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

 

SU BANYOSU (P-SPECTRA)

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından tüm  personel sorumludur.

2.Uygulama

  1. Cihaza yeterli miktarda saf su ilave edilir.
  2. Cihaz ön kısmında bulunan açma/kapama düğmesinden açılır.
  3. Set tuşuna basılarak sıcaklık, süre vb. ayarlar ayarlanır.
  4. Cihaz kullanımı bittikten sonra açma/kapama tuşundan kapatılır.
  5. Cihazın içindeki suyun kirlenme durumuna bağlı olarak belirli periyodlarda suyun dökülüp yenilenmesi gerekir.