Doküman No
FEF.TL.0008
Yayın Tarihi
09.10.2019
Revizyon Tarihi
11.08.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Cihazın kullanımından ilgili yüksek lisans, doktora öğrencileri ve öğretim üyeleri sorumludur.

 

 

2.Uygulama

1.Elektroforez için kullanılacak tankın boyutuna uygun olan jel dökme kalıbına uygun hacimde agaroz jel hazırlanır, kalıba dökülür ve uygun tarak takılır.

2. Agaroz jel bulunan bu kalıp jel donduktan sonra uygun olan yürütme tankına yerleştirilir, tarak çıkartılır ve jeli yaklaşık 2mm geçecek şekilde 1X TAE tamponundan tanka doldurulur,  örnekler jele yüklenir.

3. Tankın kapağı – (siyah) ve + (kırmızı) akım yönüne uygun olarak takılır.

4.Kapakta bulunan – ve + uçlar güç kaynağına yine – ve + kuyularına dikkat edilerek bağlanır.

5.Güç kaynağı “On/Off” tuşu ile açılır.

6.“Set/Enter” ve yön tuşları kullanılarak Volt, mA, Watt ve Time seçenekleri ayarlanarak “Run/Stop” tuşuna basılarak elektroforez başlatılır.

7.Elektroforez sonlandırılmak istendiğinde “Run/Stop” tuşuna basılır, güç kaynağı “On/Off” tuşundan kapatılır, tank kapağının kabloları çıkarılır, tankın kapağı çıkarılır ve agaroz jel tanktan alınır.

 

2.1İlgili Dokümanlar

Firma tarafından verilmiş, cihaza ait kullanım kılavuzları.

 

Hazırlayan