Döküman No
FEF.TL.0043
Yayın Tarihi
14.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

Sorumlular : Prof. Dr. Murat TOMAKİN

Tanımlar : 

Uygulama : 

  1. Cihazı açmadan önce ayaklarının dengede olduğunu cihazın arkasındaki su terazisinden kontrol edin. Gerekiyorsa ayaklarını sağa-sola çevirerek dengeyi sağlayın.
  2. Kırmızı  Φ tuşuna basarak cihazı açın.
  3. Ekranda 0.0000 g değerini görünceye kadar bekleyin.
  4. Aksi durum için 0/T tuşuna basarak sıfırlamayı yapın.
  5. Cihazın kapağını açarak tartım kabını yerleştirin ve ekrandaki değer dengeye gelinceye kadar bekleyin.
  6. Sonra 0/T tuşuna basarak sıfırlayın.
  7. Tartmak istediğiniz malzemeyi tartım kabına yerleştirin ve ekranda sabit değer oluşuncaya kadar bekleyin.
  8. Tartım işlemi bittikten sonra tartım kabını çıkarın ve 0/T tuşuna basarak cihazı sıfırlayın.
  9. Kırmızı Φ  tuşuna basarak cihazı kapatın.

 

İlgili Dokümanlar : 

Hazırlayan : Prof. Dr. Murat TOMAKİN