Döküman No
FEF.TL.0057
Yayın Tarihi
15.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

 

ETÜV (WİESEN-WON-50)

CİHAZIN KULLANILMASI

 

  • Cihaz tezgah üstü kullanıma uygundur.
  • Cihaz elektrik bağlantı prizine takılır.
  • Isıtıcının on – off anahtarını açılır. 
  • Ulaşılmak istenilen sıcaklık değeri etüvün ön kısmında bulunan panelden ayarlanır,
  • Kurutulmak istenilen cam malzemeler cihaz içerisine yerleştirilir.