Doküman No
FEF.TL.0057
Yayın Tarihi
15.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

 

ETÜV (WİESEN-WON-50)

 

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından tüm  personel sorumludur.

2.Uygulama

  1. Cihaz tezgah üstü kullanıma uygundur.
  2. Cihaz elektrik bağlantı prizine takılır.
  3. Isıtıcının on – off anahtarını açılır. 
  4. Ulaşılmak istenilen sıcaklık değeri etüvün ön kısmında bulunan panelden ayarlanır,
  5. Kurutulmak istenilen cam malzemeler cihaz içerisine yerleştirilir.