Döküman No
FEF.TL.0065
Yayın Tarihi
15.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

 

PARLAMA NOKTASI BELİRLEME CİHAZI  (Pertrotest-PM4)

CİHAZIN KULLANILMASI

 

 • Cihaz fişe takılır.
 • Açma kapama (I/O) tuşundan açılır.
 • Cihazın iç haznesine işaretli yere kadar numune iyice çalkalandıktan sonra doldurulur.
 • Hazne cihaza yerleştirilir.
 • Üst kapağı dikkatlice yerleştirilir.
 • Cihazın üst kısmı dikkatlice kapağın üstüne yerleştirilir.
 • Termometre yerine yerleştirilir.
 • Karıştırıcı düğmesi açılır.
 • LPG tüpünün vanası açılır.
 • Cihazın LPG gaz girişi vanası açılır.
 • Dikkatli bir şekilde bir çakmak yardımıyla alev noktası yakılır. Ve gaz çıkışı alev uzunluğuna bakılarak ayarlanır.
 • Cihazın ısıtıcı düğmesi açılır ve dakikada 5 oC  sıcaklık artacak şekilde ısıtma hızı düğmesiyle ayarlanır.
 • Parlama noktasına yakın sıcaklığa kadar 5 oC de bir, parlama noktasına 5 oC kalınca 2 oC de bir olacak şekilde alev düğmesine basılarak alevin 3 s numunenin üstünde tutulur.
 • Alev numune üstünde 1 s kadar parlama gözleninceye kadar bu işlem tekrarlanır.
 • Alevlenmenin gözlendiği sıcaklık kaydedilir.
 • Cihaz açma kapama düğmesinden kapanır.
 • LPG tüpü vanası ve cihazın LPG tüpü giriş vanası kapatılır.
 • Cihaz soğuduktan sonra hazine çıkarılarak temizlenir.
 • Temizlenen parçalar yerlerine yerleştirilir.