Doküman No
FEF.TL.0065
Yayın Tarihi
15.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

 

PARLAMA NOKTASI BELİRLEME CİHAZI  (Pertrotest-PM4)

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından tüm  personel sorumludur.

2.Uygulama

 1. Cihaz fişe takılır.
 2. Açma kapama (I/O) tuşundan açılır.
 3. Cihazın iç haznesine işaretli yere kadar numune iyice çalkalandıktan sonra doldurulur.
 4. Hazne cihaza yerleştirilir.
 5. Üst kapağı dikkatlice yerleştirilir.
 6. Cihazın üst kısmı dikkatlice kapağın üstüne yerleştirilir.
 7. Termometre yerine yerleştirilir.
 8. Karıştırıcı düğmesi açılır.
 9. LPG tüpünün vanası açılır.
 10. Cihazın LPG gaz girişi vanası açılır.
 11. Dikkatli bir şekilde bir çakmak yardımıyla alev noktası yakılır. Ve gaz çıkışı alev uzunluğuna bakılarak ayarlanır.
 12. Cihazın ısıtıcı düğmesi açılır ve dakikada 5 oC  sıcaklık artacak şekilde ısıtma hızı düğmesiyle ayarlanır.
 13. Parlama noktasına yakın sıcaklığa kadar 5 oC de bir, parlama noktasına 5 oC kalınca 2 oC de bir olacak şekilde alev düğmesine basılarak alevin 3 s numunenin üstünde tutulur.
 14. Alev numune üstünde 1 s kadar parlama gözleninceye kadar bu işlem tekrarlanır.
 15. Alevlenmenin gözlendiği sıcaklık kaydedilir.
 16. Cihaz açma kapama düğmesinden kapanır.
 17. LPG tüpü vanası ve cihazın LPG tüpü giriş vanası kapatılır.
 18. Cihaz soğuduktan sonra hazine çıkarılarak temizlenir.
 19. Temizlenen parçalar yerlerine yerleştirilir.