Döküman No
FEF.TL.0040
Yayın Tarihi
10.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

Sorumlular : Dr. Öğr. Üyesi Sait Barış GÜNER

Tanımlar : 

Uygulama : 

  1. Cihazı açmadan önce ayaklarının dengede olduğunu cihazın arkasındaki su terazisinden kontrol edilir. Gerekirse ayakları sağa-sola çevrilerek denge sağlanır.
  2. ON/OFF tuşuna basarak cihaz açılır.
  3. Ekranda 0.0000 g değerini görünceye kadar beklenir.
  4. Aksi durum için 0/T tuşuna basılarak sıfırlama yapılır.
  5. Cihazın kapağı açılarak tartım kabı yerleştirilir ve ekrandaki değer dengeye gelinceye kadar beklenir.
  6. Sonra 0/T tuşuna basılarak sıfırlanır.
  7. Tartmak istenilen malzeme tartım kabına yerleştirilir ve ekranda sabit değer oluşuncaya kadar beklenir.
  8. Tartım işlemi bittikten sonra tartım kabı çıkarılır ve 0/T tuşuna basılarak cihaz sıfırlanır.
  9. ON/OFF tuşuna basılarak cihaz kapatılır.

 

İlgili Dokümanlar : 

Hazırlayan : Dr. Öğr. Üyesi Sait Barış GÜNER