Doküman No
FEF.TL.0048
Yayın Tarihi
15.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular :.

Bu talimatın uygulanmasından Öğr. Üyesi Nilay AKÇAY sorumludur.

2.Uygulama : 

  1. Sıcaklık Değerinin Ayarlanması:

SET tuşuna basılır. t.t.E.l gösterge ekranı görülür. Tekrar SET tuşuna basılı tutulur, Yukarı - Aşağı Ok tuşları yardımı ile İstenilen sıcaklık Set değeri Ayarlanır. SET tuşu bırakılır. 15 saniye içerisinde izleme ekranına dönecektir. Set edilen değere ısıtmaya başlayacaktır.

  1. Zaman Değerinin Ayarlanması:

SET tuşuna basılır, t.t.E.l gösterge ekranı görülür, Aşağı ok tuşuna basılarak t.ı.l ekranı görülür. SET tuşuna basılı tutulur, Yukarı - Aşağı Ok tuşları yardımı ile istenen zaman değeri dakika olarak ( 1 - 9999 Dakika arası olarak ) ayarlanır. SET tuşu bırakılır.

  1. Zamanlama İşleminin Başlatılması:

Zamanlama işlemini başlatmak için START tuşuna basmak yeterlidir. Zamanlama işlemi başladığında yukarıdaki resimde görülen Zaman göstergesi bölümünde set ettiğiniz zaman yanıp sönmeye başlayacaktır. Set edilen Sıcaklık değerine geldiğinde zaman geriye doğru saymaya başlayacak ve zaman sonunda Alarm verecektir. STOP tuşuna basarak Alarm kapatılır. Operatör çalışma isteğine bağlı olarak zamansız (sonsuz zamanda) cihazı çalıştırabilir.

  1. Zamanlama İşleminin Sonlandırılması:

Zamanlama işlemini sonlandırmak için aşağı ok tuşu STOP tuşuna basmak yeterlidir. Cihaz zamansız olarak çalışmaya devam edecektir.

Hazırlayan : Dr. Öğr. Üyesi Nilay AKÇAY