Döküman No
FEF.TL.0004
Yayın Tarihi
09.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

UV-VISIBLE SPEKTROFOTOMETRE KULLANIM TALİMATI

1. AMAÇ

Bu talimatın amacı BIOCHROM LIBRA 270 UV – Visible Spektrofotometre cihazının kullanılmasına yönelik işlemleri belirtmektir.

 

2. KAPSAM

Bu talimat Bitki Fizyolojisi Araştırma Laboratuvarında bulunan Spektrofotometre Cihazı’nın kullanımını kapsar.

 

3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

 

4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından Bitki Fizyolojisi Araştırma Laboratuvar Sorumlusu ve ilgili öğretim üyeleri sorumludur.

 

5. UYGULAMA

5.1.Cihazın Kullanımı

  • Cihazda bulunan açma/kapama düğmesinden açılır.
  • İstenen özellikler ayarlanır.
  • Kör numune her iki kuyucuğa konularak sıfırlama işlemi yapılır.
  • Numuneler uygun şekilde yerleştirilerek ölçüm yapılır.
  • Cihaz kullanımı bittikten sonra açma/kapama tuşundan kapatılır ve içerisindeki numuneler çıkartılır.
  • Çalışma sonunda cihaz temizlenir.

 

6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.