Doküman No
FEF.TL.0067
Yayın Tarihi
15.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

 

KÜL FIRINI (PROTERM MARKA)

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından tüm personel sorumludur.

2.Uygulama

  1. On/Off (Yeşil) düğmesine basarak fırını çalıştırınız.
  2. Numuneyi fırın içerisine yerleştirmek için fırın kapağını yavaşça açıp numuneyi yerleştiriniz ve fırın kapağını yavaşça kapatınız
  3. Fırın programını ekran üzerinden, tuşlar yardımıyla giriniz.
  4. Programı başlatmak için “Run” düğmesine basınız.
  5. Fırının ısınabilmesi için “Heat” düğmesine basınız.
  6. Program bittikten sonra kapağı yavaşça açıp numunenizi alınız ve kapağı tekrar yavaşça kapatınız.
  7. Fırının kapatmak için “Heat” (Kırmızı) ve “açma/kapama” (Yeşil) düğmesine basıp ekranın kapanmasını bekleyiniz.