Doküman No
FEF.TL.0079
Yayın Tarihi
15.10.2019
Revizyon Tarihi
16.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

 

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından tüm öğrenciler ve personel sorumludur.

2.Uygulama

  1. Güç kablosu prize takılır.
  2. Ekran üzerinde istenen zaman, tarih, sıcaklık ve dakikada artış hızı ayarı yapılır. Gerekirse sabit program ayarlanır.
  3. Ayarlar yapıldıktan sonra fırının içerisine işler yerleştirilir.
  4. Start butonuna basılarak fırının ısınma işlemi başlatılır.
  5. Deney sonunda şalter kapatılıp, güç kablosu prizden çıkarılır..Fırının her kullanımdan sonra ısıtıcı haznenin temizlenmesi gerekir.
  6. Fırın kapağı kapalı olarak soğumaya bırakılır.