Döküman No
FEF.TL.0079
Yayın Tarihi
15.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

 

KÜL FIRINI (NÜVE)

  • Güç kablosu prize takılır.
  • Ekran üzerinde istenen zaman, tarih, sıcaklık ve dakikada artış hızı ayarı yapılır. Gerekirse sabit program ayarlanır.
  • Ayarlar yapıldıktan sonra fırının içerisine işler yerleştirilir.
  • Start butonuna basılarak fırının ısınma işlemi başlatılır.
  • Deney sonunda şalter kapatılıp, güç kablosu prizden çıkarılır..Fırının her kullanımdan sonra ısıtıcı haznenin temizlenmesi gerekir.
  • Fırın kapağı kapalı olarak soğumaya bırakılır.