Döküman No
FEF.TL.0007
Yayın Tarihi
09.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

Sorumlular

Cihazın kullanımından ilgili yüksek lisans, doktora öğrencileri ve öğretim üyeleri sorumludur.

 

Tanımlar

Bu dokümanda kullanılmamıştır.

 

Uygulama

  • Cihaz fişe takıldıktan sonra açma kapama düğmesinden açılır.

 

  • Aşağı yukarı tuşları ile istenilen akım, voltaj değerleri ayarlanır.

 

  • Set enter ile ayarlanan değerler onaylanır.

 

  • Run tuşu ile başlatılır ve istenilen süre dolduğunda stop tuşu ile durdurulur

 

 

İlgili Dokümanlar

Firma tarafından verilmiş, cihaza ait kullanım kılavuzları.

 

Hazırlayan