Doküman No
FEF.TL.0007
Yayın Tarihi
09.10.2019
Revizyon Tarihi
11.08.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Cihazın kullanımından ilgili yüksek lisans, doktora öğrencileri ve öğretim üyeleri sorumludur.

 

2.Uygulama

1.Cihaz fişe takıldıktan sonra açma kapama düğmesinden açılır.

2.Aşağı yukarı tuşları ile istenilen akım, voltaj değerleri ayarlanır.

3.Set enter ile ayarlanan değerler onaylanır.

4.Run tuşu ile başlatılır ve istenilen süre dolduğunda stop tuşu ile durdurulur

 

 

2.1.İlgili Dokümanlar

Firma tarafından verilmiş, cihaza ait kullanım kılavuzları.

 

Hazırlayan