Döküman No
FEF.TL.0077
Yayın Tarihi
15.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan
  • Cihazın On/Off düğmesinden cihazı çalıştırınız.
  • Su haznesini belirtilen yere kadar doldurunuz.
  • Numuneyi su dolu hazneye yerleştiriniz.
  • Cihazın ön panelinden sıcaklık ve zaman ayarını yapınız.
  • Start düğmesine basınız.
  • İşlem tamamlandıktan sonra cihazı kapatınız.
  • Düzenli aralıklarla su haznesindeki suyu değiştiriniz.