Doküman No
FEF.TL.0077
Yayın Tarihi
15.10.2019
Revizyon Tarihi
16.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından tüm personel sorumludur. 

 

2.Uygulama

  1. Cihazın On/Off düğmesinden cihazı çalıştırınız.
  2. Su haznesini belirtilen yere kadar doldurunuz.
  3. Numuneyi su dolu hazneye yerleştiriniz.
  4. Cihazın ön panelinden sıcaklık ve zaman ayarını yapınız.
  5. Start düğmesine basınız.
  6. İşlem tamamlandıktan sonra cihazı kapatınız.
  7. Düzenli aralıklarla su haznesindeki suyu değiştiriniz.